Llei del talió

PUBLICITAT

Per nosaltres, com per molta altra gent, l’excés de publicitat a l’espai públic suposa un problema: promou un consum exagerat i irreflexiu, és lleig, obscè i contamina visualment el paisatge i els esperits.

Com a problema, volem trobar-hi una solució.

SUBVERTISING

La contrapublicitat, subvertising en anglès, és una tècnica que pretén subvertir, o almenys qüestionar els missatges publicitaris des del seu mateix llenguatge.

No obstant, creiem que la seva efectivitat real és nul·la i fins it tot contraproduent per a l’objectiu amb que ha estat creada. Potser el missatge subvertit qüestiona l’anunci però també reforça la marca, no en va generar polèmica es contempla com a un factor d’èxit clau en qualsevol campanya, i és una estratègia àmpliament explicada als manuals de marketing: “que parlin de mi, encara que sigui malament.

Per tant, creiem que el subvertising és el marketing 2.0, fet pels usuaris sense voler, sense saber-ho, sense cobrar, i a sobre, creient que és una eina crítica. Com ja ha passat en diverses campanyes, el subvertising està contemplat com a part mateixa d’una campanya de marketing de guerrilla. És una tècnica publicitaria emprada sobretot a l’Europa central i que funciona així:

  1. Es llança la campanya de street marketing.
  2. S’espera la reacció del target, que normalment consisteix en alteracions “subversives” del format publicitari.
  3. S’incorpora la reacció com a part de la propia campanya, llançant la segona i última fase d’anuncis, que comprenen les modificacions “subversives” obtingudes.

Què ha passat?

  1. Han desactivat la crítica més creativa i directa.
  2. Han incorporat el target (públic jove, urbà i creatiu) a la dinàmica de la marca.

BUFFING PUBLICITARI

Creiem que una manera de fer contrapublicitat és no fer-ne, no usar el seu llenguatge, no fer servir els seus logos. el buffing és un concepte que va sorgir per denominar la neteja dels grafits realitzats al sistema ferroviari de New York. D’aqui es va extendre, denotant qualsevol acció que esborrés, pintant a sobre, els grafits.

Presentem a continuació dos exemples de com se’n podria fer:

Opció 1: container

Aquest es el lloc més adequat per a la publicitat.

Opció 2: pirulo

En cas de que els posters estiguin ben enganxats, la opció vàlida seria aquesta.

Opció 3: eyetracking

Sempre es pot ser creatiu. L’ “eye tracking” és un terme que fa referència al procés d’evaluar el punt on es fixa la mirada o bé el moviment de l’ull en relació amb el cap. aquest procés s’utilitza en la investigació als sistemes visuals, en psicologia, en lingüística cognitiva i en disseny de productes. En aquest cas, les zones calentes, son les de més importància de cara a que el disseny sigui efectiu al comunicar. Allà on hi havia la informació rellevant per a l’anunci és on hem posat més esforç en tapar.