Seminari Internacional Franges. Els paisatges de la perifèria.

setembre 5, 2010 | agenda | , , ,

imatge_seminari

En el marc del Seminari Internacional Franges. Els paisatges de la perifèria, organitzat per l’Observatori del Paisatge, participem en el BLOC 3, Actuar a les franges. 
Propostes concretes d’ordenació i gestió de les perifèries urbanes contemporànies. 
El projecte en els paisatges de la perifèria. Intervencions socials en els espais perifèrics 
a través de l’art.