Visita turistica al Priorat

Introducció

Havent realitzat un mapa socio-geogràfic de “L’altre Priorat”  l’any 2009, l’objectiu del qual va ser reflectir aquella part del Priorat que queda exclosa dels discursos turístics i institucionals, enguany, per donar continuïtat al projecte ens hem proposat realitzar una visita turística fictícia per els tòpics típics de la comarca, aquells dels que varem intentar fugir… “vi + oli + paisatge = futur”.

Projecte

Com varem observar l’any passat, la oferta turística de la comarca està centrada en recorreguts i activitats amb els eixos de referència vi, oli i paisatge; el que el turista s’endú és, per tant, experiències lligades al vi, l’oli i el paisatge de qualitat. Certament, vi + oli + paisatge = futur. I també, present.

D’aquesta manera, s’està constituint al Priorat una mena de Parc Temàtic de l’Autèntic, del que hom considera autèntic –en ambdós sentits, lloable tant com originari- del Priorat.

És al voltant d’aquest concepte de la creació d’un Parc temàtic de l’Autèntic, sobre el que hem volgut aprofundir a partir del treball realitzat l’any passat, però com a segona capa d’informació, que només pot ser llegida si es recorre a la primera, als tòpics esmentats. Per exemple: per anar a Porrera des de Reus hem de passar per el Coll de la Teixeta, des del qual es pot veure l’impacte ambiental i paisatgístic que suposen els grans molins de vent de la zona. Aquesta dicotomia entre paisatge natural / paisatge artificial resumeix la nostre intenció a l’hora de realitzar l’actual projecte, un tríptic informatiu d’una agència de viatges que ofereix una visita turística al priorat per (re-)conèixer els tòpics  de la zona.

Objectius

  1. Identificar nodes (aspectes i llocs) d’interès (dicotomies…).
  2. Qüestionar el “turisme de qualitat”
  3. Sistematitzar aquesta informació i generar documentació.

Metodologia

Varem partir de la idea de continuïtat amb “L’altre Priorat”, però aquest cop partint del concepte que ens va cridar més l’atenció: Parc temàtic de l’autèntic.

Per aquest motiu varem començar a investigar estètiques de parcs temàtics: safaris, atraccions, rutes, zoos… Basant-nos en la seva estètica hem creat una agència de viatges (visitaturistica) basada en la idea subjacent al projecte “El Capitán Obvio” (http://tinyurl.com/6aoz4e), on el típic tòpic és el més rellevant.

Aquesta agència de viatges realitzarà un fictici recorregut per el Priorat anunciat en un tríptic monogràfic que es dipositarà a l’Oficina de Turisme del Priorat (Museu del vi), es repartirà entre vianants de Falset i en algunes agències de viatge de Barcelona (El Corte Inglés, Halcon viajes, per exemple…) i llibreries espezialiitzades (p.e; Altaïr) a traves de la tècnica del “putting” (és el contrari de robar, dipositar objectes en establiments comercials simulant que formen part d’ells).

El 23 d’Abril de 2011 es va fer la presentació a la capital del Priorat (Falset), on es va instal·lar una taula informativa on actors venien les avantatges de la Ruta Turistica Priorat repartint els esmentats tríptics, adhesius i samarretes promocionals juntament amb un tast de vinagre.

El resultat final del projecte “Visita Turística al Priorat” es composa per el material audiovisual generat:

  • Tríptic
  • Adhesius
  • Samarretes
  • Cartells
  • Vídeos i fotografies de les accions
  • Lloc web: www.priorat.visitaturistica.com

Tríptic en PDF

 

Resum de la jornada informativa

Durant el matí del 23 d’Abril d’enguany, diada de Sant Jordi i en plena Setmana Santa, vam muntar una paradeta a Falset, capital del Priorat per a fer la presentació formal i informar a vianants sobre la nova agència de viatges i la seva nova ruta: Visita Turística Priorat.

Per aquesta presentació vam contar amb 2 hostesses que anaven informant de les qualitats de la nova ruta turística per la comarca donant tríptics informatius juntament amb un tast de vinagre (el més barat del supermercat) i regals de adhesius i samarretes.

Es van entregar vora 400 tríptics, 50 samarretes i 100 adhesius.