Eixarrancats

mayo 30, 2008 | Activos,proyectos

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA CIUTAT DE BARCELONA

Article 20.- Normes de conducta

1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal.

Esta Ordenanza prohibe, por ejemplo, pintar charrancas en la plaza. Para denunciar esta abusiva regulación del espacio público, realizamos Eixarrancats, un proyecto que proponia, precisamente, pintar charrancas de todo el mundo, de forma permanente, en una plaza de Horta (Barcelona). Invitaba, además, a la gente a pintar y a jugar.

Como material de soporte, fotocopiamos y repartimos las instrucciones, con el artículo nº20 al dorso. Para mayor deleite de todos, las pintamos también en un mural de 8x2m.

Descargar el tríptico eixarrancats (PDF 986 Kb)

Entradas relacionadas