OpenWalls Showcase St. Martí 2015: Spogo + Ripo + nuevo muro

Video by Raul Martín. Pics by the artists and Fer Alcalá.


OWShowcaseStMarti2015

OPENWALLS SHOWCASE SANT MARTÍ 2015

Openwalls Showcase és un esdeveniment satèl·lit del projecte Openwalls que funciona com una càpsula de proximitat. És un esdeveniment ja consolidat, de caràcter itinerant, amb diverses edicions realitzades a Amposta (2011), Districte d’Horta-Guinardó (2012), Districte de Sant Martí (2013) i Districte de Ciutat Vella (2014).

L’estructura de l’esdeveniment respecta el format sota el que sempre treballem, vinculant teoria i pràctica: presentacions de projectes sobre gestió d’intervencions artístiques a l’espai públic, acompanyades de produccions murals a càrrec d’artistes reconeguts, tant locals com internacionals. A més, en funció del territori en el que s’implementa, s’acompanya de diverses activitats complementàries com una convocatòria oberta a artistes locals emergents per a intervenir en un espai autoritzat, tallers per a joves o rutes explicatives del projecte.

D’aquesta manera, aconseguim els objectius de fer pedagogia al voltant del que anomemen pràctiques autònomes d’intervenció gràfica a l’espai públic, alhora que anem dotant als districtes, i per extensió a la ciutat de Barcelona, d’un pòsit murals de qualitat realitzats per alguns dels millors muralistes contemporanis.

Objectius

Acostar l’art de carrer a la societat.

Generar espais de debat que impulsin la creació d’un model de gestió d’art urbà.

Producció de murals de qualitat.

Exposició Transversal

Transversal: Art Urbà Sant Martí ha volgut ser un laboratori de proves per a l’art urbà com una expressió cultural que requereix de la seva normalització en l’espai públic, que és el seu principal suport i mitjà de difusió.
L’espai públic és un escenari de gestió complexa per la multiplicitat d’interessos , percepcions i mirades que hi conflueixen. És l’espai on es mostra amb tota la seva franquesa els fonaments d’aquest concepte tan valorat però de tan difícil conformació com és la convivència.
Aquest projecte ha tingut l’única pretensió de ser un camp d’experimentació cap a noves maneres de gestionar la intervenció artística al carrer en un territori determinat com és el del Districte de Sant Martí. Buscant noves fórmules per a establir unes condicions d’actuació dels artistes i creadors en espais prèviament definits i acordats (ja sigui amb propietaris en el cas d’espais privats com d’idoneïtat en el cas dels espais públics).
Buscant noves estratègies per donar a conèixer a la voluntat respectuosa amb el seu entorn urbà més proper, per una banda, al mateix temps que és expressió (i en alguns casos qüestionament) de la nostra realitat social.
Trobar un model propi que consolidi aquesta “normalització” de l’art urbà a la ciutat és un trajecte que comporta proves, rectificacions, avenços (en ocasions menys agosarats dels desitjables), pedagogia i, sobretot, voluntats.
Aquesta exposició està organitzada a partir de dos grans blocs. El primer té la voluntat de posar en context, d’enumerar les nombroses iniciatives per a la promoció de l’art urbà que han tingut lloc a Barcelona en els darrers anys i quins han estat els principals protagonistes.
El segon bloc és una presentació dels projectes fruit de “Transversal”. Una iniciativa que ha d’aportar noves idees i propostes cap a la cerca del model propi que ha de tenir Barcelona a l’hora d’afrontar la normalització i implantació de l’art urbà.

Programa

Re-inauguració exposició TRANSVERSAL (Divendres 10 d’Abril,  19h, C.C. Sant Martí).

Mural de Spogo + Ripo (Divendres 10 a dimarts 14 d’Abril, tot el dia, c/ Taulat, 135).

Convocatòria Oberta (Dissabte 11 d’Abril,  de 10-20h, c/ Ciutat de Granada amb c/ Pallars) VEURE BASES.

Bases Convocatòria Oberta Sant Martí 2015.

1. La present convocatòria va dirigida tothom qui vulgui intervenir de manera gràfica al mur situat a la cantonada Besós-Mar de la confluència dels carrers Ciutat de Granada i Pallars, de Barcelona.

2. La data de la intervenció serà el Dissabte 11 d’Abril, entre les 10 i les 20h.

3. Per participar-hi només cal descarregar-se l’autorització corresponent. Aquesta estarà disponible durant la setmana anterior a l’esdeveniment. Cal una autorització per persona. Recordem que aquesta autorització és personal, però només l’usuari té accés a les dades personals. Cal portar-la a sobre durant la intervenció. Descarrega-la desde www.openwalls.info

4. La organització aportarà: pintura plàstica per a la base i material bàsic de pintura (extensors, rodets, cubetes). Cada participant caldrà que porti ell material específic que necessiti per a realitzar la seva peça.

5. El límit d’inscripcions és de 15. Un cop arribats a aquesta xifra, s’inhabilitarà l’accés a la descàrrega del permís. El mur quedarà novament hàbil per a noves intervencions a www.openwalls.info a partir de dilluns 13, amb accés completament obert a tothom.

6. Per a més informació, escriure a info@difusor.org amb l’encapçalament Convocatòria Oberta OWS Sant Martí 2015.